AKUD Španac

LinđoGeografsko poreklo: južna Dalmacija, Hercegovina
Koreograf: Branko Marković


Poskočica iz stare Hercegovine i okoline drevnog grada Dubrovnika. Muzika i kostimi oslikavaju mediteranski mentalitet ovog stanovništva koga karakteriše veselje i radost življenja. Vođa igre – vikač – izdaje šaljive naredbe za razne igračke kombinacije, a muzička pratnja je samo jedan instrument – ljerica.