AKUD Španac

Ansambl narodnih igara i pesama


Ansambl narodnih igara i pesama ili, kraće folklor je organizovan u četiri pod-ansambla:

  • IZVOĐAČKI - prvi ansambl
  • PRIPREMNI - drugi ansambl
  • ŠKOLA FOLKLORA - naši najmlađi
  • VETERANSKI - ansambl veterana
Igrački folklorni ansambl i Orkestar narodne muzike zajedno izvode celovečernji program sačinjen od vrlo atraktivnih igara i pesama iz svih krajeva Srbije, kao i sa šireg balkanskog prostora. Izabrane narodne igre umetnički prikazuju karakteristike naroda o kome muzičko-scenski govore.

Muzika za igru je pre svega zasnovana na narodnoj muzici ili na motivima folklorne muzičke tradicije koji su komponovanjem ili aranžiranjem stavljeni u funkciju određene muzičko-scenske forme. Arhaični gestovi i kretnje su stilski i umetnički oblikovani u koreografije. Najveći deo koreografija u ansamblu je postavio vrhunski poznavalac duše naroda sa ovih prostora, veliki umetnik, maestro Branko Marković, dugogodišnji umetnički direktor.