AKUD Španac

Igre iz jugoistočne SrbijeGeografsko poreklo: jugoistočna Srbija
Koreograf: Vladimir Spasojević


Splet igara pod izrazitim uticajem tradicije bugarskog dela stanovništva ove srpske regije. Izuzetno dinamična i virtuozna muzika je obeležena snažnim pulsom i mnoštvom ritmičkih obrazaca pre svega neparnog metra (7/8 i 11/8).

Tehnički veoma složeni koraci su spretno ugrađeni u koreografsku celinu, koju karakteriše smena muških i ženskih odseka kroz koje, putem nadigravanja, ove dve grupe pokazuju svoje igračke veštine.